Neuromonitoring technologie

Neuromonitoring technologie

Rozwijamy i doskonalimy technologię monitorowania nerwów od chwili wprowadzenia pierwszego takiego systemu przed ponad dwoma dekadami. Nasze nowatorskie systemy śródoperacyjnego monitorowania integralności nerwów NIM-Response® 3.0 i NIM-Neuro® 3.0 umożliwiają wykrywanie i weryfikowanie czynności nerwów ruchowych podczas zabiegów endokrynologicznych, ogólnych i obwodowych. Systemy NIM® monitorują aktywność elektromiograficzną (EMG) wielu mięśni podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych lub tradycyjnych, otwartych.